ЧЗВ

Условия и дефиниции

Както е REACH ? REACh е регламент за химикали в ЕС, който цели защитата на човешкото здраве и околната среда от рисковете, породени от химикалите.
Какво имате предвид под „субстанция“ ? Единичен химикал. Повечето течни продукти са смеси от различни субстанции.
Например: течността за измиване на челното стъкло съдържа вода, парфюм и обезмаслител.
Какво е SVHC ? REACH създаде акронимът SVHC, който означава Субстанции, пораждащи сериозно безпокойство. Целта е да се промотира по-добра комуникация по отношение на SVHC, а в крайна сметка, елиминирането им изцяло от европейския пазар.
Субстанция е SVHC, ако отговаря поне на един от следните критерии (Член 57):
- CMR субстанция, категория 1A или 1B (карциногенна, мутагенна или токсична за репродукция)
- PBT субстанция (устойчива, био акумулативна и токсична)
- vPvB субстанция (много устойчива и много био акумулативна)
- Субстанция с еквивалентна значимост (пример: ендокринни разрушители)
Какво е Информационен лист за безопасност (SDS) ? Информационният лист за безопасност (SDS) е задължителен паспорт за промишлени опасни химикали (субстанции/смеси). Съставен от производителите или доставчиците, SDS се предоставя на потребителите безплатно.
SDS е задължителен, когато субстанцията или сместа е опасна или оценена като PBT, vPvB или SVHC (съгласно REACH).Достъп до информация

Трябва ли да вляза, за да търся субстанция ? Първите три пъти, когато достъпвате документ на този уеб сайт, Вие ще бъдете помолен да въведете своята контактна информация. Не е нужно да влизате за всички следващи търсения на субстанции.
Когато има актуализация на някоя от Вашите предишни консултации, Вие ще получите актуализацията по имейл на регистрираният от Вас имейл адрес. Ако желаете можете да деактивирате тези актуализации.
Какво правите с моята контактна информация ? Когато има актуализация на някоя от Вашите предишни консултации, Вие ще получите актуализацията по имейл на регистрираният от Вас имейл адрес. Ако желаете можете да деактивирате тези актуализации.
Каква е разликата между типовете документи на този уеб сайт ? Този уеб сайт предлага информация за субстанциите, представени в продукт(и) на Nissan, които вие купувате, както и препоръки за тяхната безопасна употреба.
Какво прави приложението за смартфон ? Flash-SDS е иновативно решение на Nissan за бърз достъп до REACH документи като Информационен лист за безопасност (SDS), Референтни етикети и Инструкции за безопасна употреба. Просто отворете приложението и сканирайте бар кода на Вашата опаковка : свързаните документи (SDS, Референтен етикет, Инструкция за безопасна употреба) са достъпни директно през Вашия смартфон!
Приложението Flash-SDS може да бъде изтеглено безплатно от онлайн магазините на iOS (iPhone) и Android.
Трябва ли да платя за информацията ? Абсолютно не, Nissan предоставя тази информация на своите клиенти и крайни потребители безплатно.
Може ли моят местен дилър да ми съдейства за откриването на информация за субстанция ? Да, моля, за съдействие, посетете най-близкия до Вас дилър. Дилърът може да Ви помогне да попълните онлайн формулярът за заявка към Nissan относно детайлни или специфични въпроси за субстанции.
Мога ли да задам въпрос за моя алергия към субстанция ? Използвайте онлайн формулярът, за да зададете въпросите си относно употребата и/или приложението на продукт.
Мога ли да задам въпрос, свързан с продукт или субстанция ? Използвайте онлайн формулярът, за да зададете въпросите си относно употребата и/или приложението на продукт.
Трябва ли да попълня всички полета за търсене, когато търся информация за субстанция ? Nissan предоставя много критерии за търсене, така че когато търсите информация можете да използвате един по ваше предпочитание. Можете да използвате един или повече критерии, когато търсите информация.Други въпроси

Срещате ли технически проблеми ? Моля, свържете се с нашия технически екип
Документ не е наличен на искания език Използвайте онлайн формулярът за заявка на документ на липсващия език.
Заявка на продуктова литература / спецификация Използвайте онлайн формулярът, за да зададете въпросите си относно употребата и/или приложението на продукт.
Ако имам други въпроси, къде трябва да отида ? Моля, влезте във връзка с поддръжката на клиенти за Вашата държава тук.