Ofte stillede spørgsmål

Vilkår og betingelser

Hvad er REACH? REACH er den kemiske forordning i EU, som har til formål at beskytte den menneskelige sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier udgør.
Hvad betyder ""stof""? Et enkelt kemisk stof. De fleste produkter er blandinger af flere stoffer.
Eksempel: sprinklervæske til forruden indeholder vand, parfume og affedtningsmiddel.
Hvad er en SVHC ? REACH oprettede akronymet SVHC, som står for Substances of Very High Concern (særligt kritiske stoffer). Formålet er at fremme bedre kommunikation hvad angår SVHC og i sidste instans fuldstændigt at fjerne disse stoffer fra det europæiske marked.
Et stof anses som et SVHC, hvis det opfylder mindst ét af nedenstående kriterier (artikel 57):
- CMR-stof, kategori 1A eller 1B (kræftfremkaldende, mutagent eller skadeligt for forplantningsevnen)
- PBT-stof (persistent/bioakkumulativt/toksisk)
- vPvB-stof (meget persistent og meget bioakkumulativt)
- Særligt kritisk stof (eksempelvis: hormonaktive stoffer)
Hvad er et sikkerhedsdatablad (SDS) ? Sikkerhedsdatablade (SDS) er et obligatorisk adgangskrav for industrielt farlige kemikalier (stoffer/blandinger). SDS udarbejdes af producenter eller leverandører og videregives gratis til efterfølgende brugere.
Et SDS er obligatorisk, når stoffet eller blandingen er farlig eller vurderes som PBT, vPvB eller SVHC (under REACH).Adgang til oplysninger

Skal jeg logge på for at foretage en søgning på et stof ? Første gang du få adgang til et dokument på dette website, bliver du bedt om at skrive dine kontaktoplysninger. For alle efterfølgende søgninger efter stoffer behøver du ikke logge på.
Når der er en opdatering for en af dine tidligere forespørgsler, vil du modtage en opdatering via e-mail, som sendes til din registrerede e-mailadresse. Du vil kunne deaktivere disse opdateringer, hvis du ønsker det.
Hvad bruges mine kontaktoplysninger til? Når der er en opdatering for en af dine tidligere forespørgsler, vil du modtage en opdatering via e-mail, som sendes til din registrerede e-mailadresse. Du vil kunne deaktivere disse opdateringer, hvis du ønsker det.
Hvad er forskellen på de forskellige typer dokumenter på dette website? Dette website indeholder information om stoffer, som forekommer i de(t) Nissan produkt(er), som du køber, og anbefalinger for sikker brug af disse.
Hvad gør smartphone-appen? Flash-SDS er Nissans innovative løsning for hurtig adgang til REACH-dokumenter såsom sikkerhedsdatablade (SDS), referenceetiketter og instruktioner for sikker brug. Du skal blot åbne appen og markere den stregkode, som vises på din emballage: de tilknyttede dokumenter (SDS, referenceetiket og instruktioner for sikker brug) er direkte tilgængelige via din smartphone!
Flash-SDS-programmet kan hentes gratis fra iOS- (iPhone) og Android-onlinebutikker.
Skal jeg betale for denne information ? Absolut ikke. Nissan stiller disse oplysninger gratis til rådighed for vores kunder og slutkunder.
Kan min lokale forhandler hjælpe mig med at finde information om stoffet? Ja, kontakt din nærmeste forhandler for yderligere hjælp. Forhandleren kan hjælpe dig med at udfylde online-formularen, hvor Nissan anmodes om præcise informationer om bestemte stoffer.
Kan jeg stille et spørgsmål om allergi over for stoffet? Brug online-formularen til at stille spørgsmål om brug og/eller anvendelse af et produkt.
Kan jeg stille et spørgsmål, som knytter sig til produktet eller stoffet? Brug online-formularen til at stille spørgsmål om brug og/eller anvendelse af et produkt.
Skal jeg udfylde alle søgefelter, når jeg leder efter information om stoffet? Nissan stiller mange søgekriterier til rådighed, så du kan anvende dem, du ønsker, når du leder efter information. Du kan bruge ét eller flere kriterier til at lede efter information.Andre spørgsmål

Oplever du tekniske problemer? Kontakt venligst vores tekniske team
Dokumentet er ikke tilgængeligt på det ønskede sprog Brug online-formularen til at forespørge om dokumentet på et manglende sprog.
Bed om produktlitteratur / datablad Brug online-formularen til at stille spørgsmål om brug og/eller anvendelse af et produkt.
Hvem skal jeg henvende mig til, hvis jeg har andre spørgsmål? Kontakt venligst din lokale forbrugersupport i det respektive land.