ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όροι και ορισμοί

Τι είναι ο REACH; Ο REACh είναι ο κανονισμός περί χημικών της ΕΕ με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους των χημικών.
Τι εννοείτε με τον όρο ""ουσία""; Ένα μόνο χημικό. Τα περισσότερα υγρά προϊόντα είναι μίγματα αρκετών ουσιών.
Για παράδειγμα: Το υγρό πλύσης του παρμπρίζ περιέχει νερό, άρωμα και υλικό απολίπανσης.
Τι είναι το SVHC; Από τον REACH δημιουργήθηκε το ακρωνύμιο SVHC, το οποίο προκύπτει από τις λέξεις Substances of Very High Concern (Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία). Στόχος είναι η προώθηση της καλύτερης επικοινωνίας όσον αφορά τα SVHC και, ουσιαστικά, η ολοκληρωτική τους εξάλειψη από την ευρωπαϊκή αγορά.
Μια ουσία αποτελεί SVHC αν πληροί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια (Άρθρο 57):
- Ουσία CMR, κατηγορίας 1A ή 1B (καρκινογόνος, μεταλλαξιγόνος ή τοξική για την αναπαραγωγή)
- Ουσία PBT (επίμονη, βιοσυσσωρευτική και τοξική)
- Ουσία vPvB (πολύ επίμονη και πολύ βιοσυσσωρευτική)
- Ουσία που προκαλεί αντίστοιχη ανησυχία (παράδειγμα: ενδοκρινικοί διαταράκτες)
Τι είναι το Φύλλο δεδομένων ασφαλείας (Safety Data Sheet - SDS); Το Φύλλο δεδομένων ασφαλείας (SDS) είναι ένα υποχρεωτικό ""διαβατήριο"" για επικίνδυνα βιομηχανικά χημικά (ουσίες/μίγματα). Το SDS, το οποίο δημιουργείται από κατασκευαστές ή προμηθευτές, παρέχεται χωρίς χρέωση σε χρήστες που χρησιμοποιούν χημικά (χρήστες downstream).
Το SDS είναι υποχρεωτικό όταν η ουσία ή το μίγμα είναι επικίνδυνο ή έχει προσδιοριστεί ως PBT, vPvB ή SVHC (σύμφωνα με το REACH).Πρόσβαση σε πληροφορίες

Χρειάζομαι σύνδεση για να πραγματοποιήσω αναζήτηση ουσίας; Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα έγγραφο σε αυτόν τον ιστότοπο, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Για όλες τις επόμενες αναζητήσεις ουσιών, δεν χρειάζεται να συνδέεστε.
Όποτε υπάρχει ενημέρωση για κάποια από τις προηγούμενες αναζητήσεις σας, θα ενημερώνεστε σχετικά μέσω email στη διεύθυνση που έχετε καταχωρίσει. Εφόσον το επιθυμείτε, θα έχετε τη δυνατότητα απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων.
Τι θέλετε να κάνετε με τα στοιχεία επικοινωνίας; Όποτε υπάρχει ενημέρωση για κάποια από τις προηγούμενες αναζητήσεις σας, θα ενημερώνεστε σχετικά μέσω email στη διεύθυνση που έχετε καταχωρίσει. Εφόσον το επιθυμείτε, θα έχετε τη δυνατότητα απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων.
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους τύπους εγγράφων σε αυτόν τον ιστότοπο; Ο παρών ιστότοπος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες που υπάρχουν στα προϊόντα Nissan που αγοράζετε, καθώς και συστάσεις για την ασφαλή χρήση τους.
Τι κάνει η εφαρμογή smartphone; Το Flash-SDS είναι η πρωτοποριακή λύση της Nissan για γρήγορη πρόσβαση σε έγγραφα REACH, όπως είναι τα Φύλλα δεδομένων ασφαλείας (SDS), οι Ετικέτες αναφοράς και οι Οδηγίες ασφαλούς χρήσης. Απλώς ανοίξτε την εφαρμογή και σαρώστε το γραμμικό κώδικα που εμφανίζεται στη συσκευασία: τα σχετικά έγγραφα (SDS, Ετικέτα αναφοράς, Οδηγία ασφαλούς χρήσης) είναι απευθείας προσβάσιμα μέσω του smartphone σας!
Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή Flash-SDS από τα online καταστήματα του iOS (iPhone) και του Android.
Πρέπει να πληρώσω για τις πληροφορίες; Σε καμία περίπτωση. Η Nissan προσφέρει δωρεάν αυτές τις πληροφορίες στους τελικούς καταναλωτές και τους πελάτες της.
Ο τοπικός αντιπρόσωπος μπορεί να με βοηθήσει να βρω πληροφορίες για ουσίες; Ναι, για οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να επισκεφθείτε την πλησιέστερη αντιπροσωπεία. Ο αντιπρόσωπος θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε την online φόρμα με την οποία μπορείτε να ζητήσετε από τη Nissan λεπτομερείς ή συγκεκριμένες πληροφορίες για ουσίες.
Μπορώ να κάνω μια ερώτηση σχετικά με την αλλεργία που έχω με μια ουσία; Χρησιμοποιήστε την online φόρμα, για να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση ή/και την εφαρμογή κάποιου προϊόντος.
Μπορώ να κάνω μια ερώτηση σχετικά με ένα προϊόν ή μια ουσία; Χρησιμοποιήστε την online φόρμα, για να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση ή/και την εφαρμογή κάποιου προϊόντος.
Πρέπει να συμπληρώσω όλα τα πεδία αναζήτησης κατά την αναζήτηση πληροφοριών για ουσίες; Η Nissan παρέχει πολλά κριτήρια αναζήτησης, προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκείνο που προτιμάτε όταν αναζητάτε πληροφορίες. Κατά την αναζήτηση πληροφοριών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ή περισσότερα κριτήρια.Άλλες ερωτήσεις

Αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα; Επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης
Το έγγραφο δεν είναι διαθέσιμο στην απαιτούμενη γλώσσα Χρησιμοποιήστε την online φόρμα, για να ζητήσετε κάποιο έγγραφο σε μια γλώσσα που λείπει.
Αίτημα για φύλλο δεδομένων/έντυπο παρουσίασης προϊόντος Χρησιμοποιήστε την online φόρμα, για να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση ή/και την εφαρμογή κάποιου προϊόντος.
Αν έχω άλλες ερωτήσεις, πού πρέπει να απευθυνθώ; Επικοινωνήστε με την τοπική υποστήριξη πελατών στη χώρα σας, εδώ.