GYIK

Kifejezések és definíciók

Mi a REACH ? A REACH az EU vegyi anyagokra vonatkozó rendelkezése, melynek célja az emberi egészség és a környezet védelme a veszélyes vegyi anyagok káros hatásaitól.
Mit értünk ""anyag"" alatt? Egyetlen vegyi anyagot. A legtöbb folyadék több anyag keveréke.
Az ablakmosó folyadék például vizet, illatszert és zsíroldót tartalmaz.
Mi az SVHC ? Az SVHC a REACH-ben használt rövidítés, jelentése különös aggodalomra okot adó anyag (Substances of Very High Concern). A program célja a teljesebb körű tájékoztatás az SVHC kategóriájú anyagokról, hosszabb távon pedig azok teljes eltávolítsa az európai piacról.
Egy anyag akkor minősül SVHC kategóriának, ha megfelel a következő kritériumok közül legalább egynek (57. cikk):
- CMR anyag, 1A vagy 1B kategóriájú (rákkeltő, mutagén, vagy káros hatással van a reprodukcióra)
- PBT anyag (perzisztens, bio-akkumulatív és mérgező)
- vPvB anyag (erősen perzisztens és erősen bio-akkumulatív)
- Egyenlő veszélyességű anyag (példa: endokrin rendszert károsító anyagok)
Mi a biztonsági adatlap (SDS) ? A biztonsági adatlap (SDS) minden veszélyes ipari vegyi anyaghoz (anyagok/keverékek) kötelezően mellékelt dokumentum. A gyártó vagy ellátó által összeállított biztonsági adatlapot az anyagok felhasználói ingyenesen megkapják.
Minden veszélyesnek ítélt, vagy (a REACH alapján) a PBT, vPvB vagy SVHC kategóriába tartozó anyaghoz kötelező SDS-t mellékelni.Információk elérése

Létre kell hoznom felhasználói fiókot, hogy tájékoztatást kapjak egy anyagról? Amikor először bejelentkezik a weboldalra, meg kell adnia a kapcsolati adatait. A további keresésekhez nem szükséges bejelentkeznie.
Ha egy korábban lekérdezett információ módosul, a rendszer automatikusan értesítő e-mailt küld a megadott e-mail címre. Ezeket az értesítő e-maileket bármikor kikapcsolhatja.
Milyen módon használják fel a kapcsolati adataimat? Ha egy korábban lekérdezett információ módosul, a rendszer automatikusan értesítő e-mailt küld a megadott e-mail címre. Ezeket az értesítő e-maileket bármikor kikapcsolhatja.
Mi a különbség a weboldalon található különböző dokumentumok között? Ez a weboldal a Nissan termék(ek)ben található anyagokról és azok biztonságos használatáról tartalmaz információkat.
Mire jó az okostelefonos alkalmazás? A Flash-SDS egy innovatív Nissan alkalmazás, mellyel bármikor gyorsan elérheti a REACH dokumentumokat, például biztonsági adatlapokat (SDS), hivatkozási címkéket és a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat. Ehhez csak meg kell nyitnia az alkalmazást, és beolvasnia a csomagoláson található vonalkódot: az alkalmazás automatikusan megjeleníti a kapcsolódó dokumentációt (SDS, hivatkozási címkék, biztonsági utasítások)!
A Flash-SDS alkalmazás ingyenesen letölthető az iOS (iPhone) és Android webáruházakból.
Kell fizetnem az információkért? Nem, a Nissan díjmentesen ügyfelei és végfelhasználói rendelkezésére bocsátja ezeket az információkat.
Tud segíteni a helyi márkakereskedés a megfelelő információk megkeresésében? Igen, kérjük, keresse fel a legközelebbi márkakereskedőt. A kereskedő segít kitölteni az online űrlapot, melyben részletesebb információkat kérhet a Nissantól egy adott anyagról.
Tehetek fel kérdéseket az adott anyagra való allergiás reakcióimról? Egy termék használatára és/vagy alkalmazására vonatkozó kérdéseit az online űrlapon keresztül teheti fel.
Tehetek fel kérdéseket egy adott termékről vagy anyagról? Egy termék használatára és/vagy alkalmazására vonatkozó kérdéseit az online űrlapon keresztül teheti fel.
Ha egy adott anyagra vonatkozó információkat keresek, mindegyik keresési mezőt ki kell töltenem? A Nissan több keresési szempontot is megadott, hogy ügyfeleink kiválaszthassák a nekik legmegfelelőbbet. A keresésnél egy vagy több szűrőt is beállíthat.Egyéb kérdések

Technikai problémája van? Kérjük, lépjen kapcsolatba műszaki részlegünkkel
A dokumentum nem érhető el egy adott nyelven Az online űrlap segítségével kérje a dokumentum megfelelő nyelvű változatát.
A termékekre vonatkozó szakirodalommal / adatlapokkal kapcsolatos kérések Egy termék használatára és/vagy alkalmazására vonatkozó kérdéseit az online űrlapon keresztül teheti fel.
Hová fordulhatok további kérdéseimmel? Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi ügyfélszolgálattal.