DUK

Sąlygos ir apibrėžtys

Kas yra REACH? REACh yra ES chemikalų reguliavimo tarnyba, kurios paskirtis yra apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo chemikalų keliamų pavojų.
Ką reiškia „medžiagos“? Atskiri chemikalai. Daugelis skystų produktų yra keleto medžiagų mišiniai.
Pavyzdžiui: langų plovimo skystyje yra vandens, kvapniųjų medžiagų ir riebalų šalinimo medžiagų.
Kas yra SVHC? REACH sukūrė SVHC santrumpą. Jos reikšmė – labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (angl. „Substances of Very High Concern“). Pagrindinis tikslas yra užtikrinti geresnį apsikeitimą informacija dėl SVHC ir galiausiai jas visiškai pašalinti iš Europos rinkos.
Medžiaga priskiriama SVHC, jei ji atitinka bent vieną toliau pateiktų kriterijų (57 straipsnis):
- CMR medžiaga, kategorija 1A arba 1B (kancerogeniška, mutageniška arba toksiška reprodukcijai)
- PBT medžiaga (patvari, bioakumuliatyvi ir toksiška)
- vPvB medžiaga (labai patvari ir labai bioakumuliatyvi)
- Ekvivalentiško pavojingumo medžiaga (pavyzdžiui, endokrininei sistemai kenksmingos medžiagos)
Kas yra saugos duomenų lapas (SDL)? Saugos duomenų lapas (SDL) yra privalomas pramoninių pavojingų chemikalų (medžiagų / mišinių) pasas. SDL paruošia gamintojas arba tiekėjas, ir nemokamai pateikia tolesniems vartotojams.
SDL yra privalomas, kai medžiaga ar mišinys yra pavojingas arba įvertintas kaip PBT, vPvB arba SVHC (pagal REACH).Prieiga prie informacijos

Ar turiu prisiregistruoti, kad galėčiau atlikti medžiagos paiešką? Kai pirmą kartą pasirenkate dokumentą šioje svetainėje, jūsų paprašys įvesti kontaktinę informaciją. Vėliau atliekant medžiagų paieškas jums registruotis nereikės.
Kai kuri nors jūsų ankstesnių konsultacijų atnaujinama, jūs gausite naujinimą el. paštu jūsų užregistruotu el. pašto adresu. Panorėję galėsite šių naujinimų atsisakyti.
Ką jūs darote su mano kontaktine informacija? Kai kuri nors jūsų ankstesnių konsultacijų atnaujinama, jūs gausite naujinimą el. paštu jūsų užregistruotu el. pašto adresu. Panorėję galėsite šių naujinimų atsisakyti.
Kuos skiriasi šioje svetainėje esančių dokumentų tipai? Šioje svetainėje pateikiama informacija apie medžiagas, esančias jūsų perkamuose „Nissan“ gaminiuose, ir rekomendacijos dėl jų sugaus naudojimo.
Ką daro išmaniojo telefono programa? „Flash-SDS“ yra inovatyvus „Nissan“ sprendimas greitai prieigai prie REACH dokumentų, tokių kaip saugos duomenų lapai (SDL), nuorodų etiketės ir saugaus naudojimo instrukcijos. Tiesiog atidarykite programą ir nufotografuokite brūkšninį kodą, esantį ant pakuotės: susijusius dokumentus (SDL, nuorodos etiketę, saugaus naudojimo instrukcijas) galėsite tiesiogiai pasiekti savo išmaniuoju telefonu!
„Flash-SDS“ programą galima nemokamai atsisiųsti iš „iOS“ („iPhone“) ir „Android“ internetinių parduotuvių.
Ar turiu mokėti už informaciją? Jokiu būdu ne, „Nissan“ pateikia šią informaciją savo klientams ir galutiniams naudotojams nemokamai.
Ar gali mano vietinis prekybos atstovas padėti man rasti informacijos apie medžiagas? Taip, apsilankykite pas artimiausią atstovą, kuris suteiks visą reikiamą pagalbą. Prekybos atstovas gali jums padėti užpildyti internetinę formą su užklausa „Nissan“ dėl išsamios arba konkrečios informacijos apie medžiagą.
Ar galiu pateikti klausimą dėl medžiagos alergeniškumo? Naudodami internetinę formą galite pateikti klausimus apie produkto naudojimą ir (arba) taikymą.
Ar galiu pateikti su produktu arba medžiaga susijusį klausimą? Naudodami internetinę formą galite pateikti klausimus apie produkto naudojimą ir (arba) taikymą.
Ar turiu užpildyti visus paieškos laukus, kai ieškau informacijos apie medžiagą? „Nissan“ pateikė daug paieškos kriterijų, kad ieškodami informacijos galėtumėte naudoti tą, kuris jums tinkamiausiais. Ieškodami informacijos galite naudoti vieną ar daugiau kriterijų.Kiti klausimai

Susidūrėte su techninėmis problemomis? Kreipkitės į techninės pagalbos komandą
Dokumento reikiama kalba nėra Naudodami internetinę formą užklauskite dokumento trūkstama kalba.
Produkto dokumentacijos / duomenų lapo užklausa Naudodami internetinę formą galite pateikti klausimus apie produkto naudojimą ir (arba) taikymą.
Kur turėčiau kreiptis, jei iškiltų kitų klausimų? Susisiekti su mūsų vietiniu vartotojų palaikymo atstovu savo šalyje galite čia.