BUJ

Noteikumi un definīcijas

Kas ir REACH? REACH ir ES ķimikāliju regula, kuras mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību un vidi no ķimikāliju radītajiem riskiem.
Kas tiek domāts ar “viela”? Atsevišķa ķimikālija. Lielākā daļa šķidro produktu ir vairāku vielu maisījums.
Piemēram, logu mazgāšanas šķidrums satur ūdeni, smaržvielu un attaukošanas līdzekli.
Kas ir SVHC? Regulā REACH ir izveidots akronīms SVHC, kas apzīmē īpaši bīstamu vielu (Substance of Very High Concern). Mērķis ir uzlabot informācijas apriti attiecībā uz SVHC un izskaust tās pilnībā no Eiropas tirgus.
Viela ir īpaši bīstama (SVHC) tad, ja tā atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem (57. pants):
- CMR viela, bīstamības klases 1.A vai 1.B kategorija (kancerogēna, mutagēna vai toksiska reprodukcijai);
- PBT viela (noturīga, bioakumulatīva un toksiska);
- vPvB viela (ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva);
- vienlīdz nedroša viela (piemēram, bojā endokrīno sistēmu).
Kas ir drošības datu lapa (Safety Data Sheet — SDS)? Drošības datu lapa (SDS) ir obligāta rūpnieciski bīstamu ķimikāliju (vielu/maisījumu) pase. Drošības datu lapa, ko ir izveidojis ražotājs vai izplatītājs, tiek nodrošināta lietotājiem bez maksas.
Drošības datu lapa ir jāizsniedz obligāti, ja viela vai maisījums ir bīstami vai novērtēti kā PBT, vPvB vai SVHC (saskaņā ar REACH).Piekļuve informācijai

Vai man ir jāpiesakās, lai veiktu vielu meklēšanu? Kad pirmoreiz piekļūsit dokumentam šajā tīmekļa vietnē, jums būs jāievada sava kontaktinformācija. Nākamreiz veicot vielu meklēšanu, vairs nebūs jāpiesakās.
Ja jūsu agrāk meklētā informācija tiks atjaunināta, jūs saņemsit atjauninājumu e-pasta ziņojumā uz jūsu reģistrēto e-pasta adresi. Ja vēlaties, varat deaktivizēt šos atjauninājumus.
Kā tiek izmantota mana kontaktinformācija? Ja jūsu agrāk meklētā informācija tiks atjaunināta, jūs saņemsit atjauninājumu e-pasta ziņojumā uz jūsu reģistrēto e-pasta adresi. Ja vēlaties, varat deaktivizēt šos atjauninājumus.
Kāda ir atšķirība starp šajā tīmekļa vietnē pieejamo dokumentu veidiem? Šī tīmekļa vietne nodrošina informāciju par vielām, kas ir sastopamas Nissan produktos, kurus iegādājaties, un ieteikumus par to drošu lietošanu.
Kā darbojas viedtālruņa programma? Flash-SDS ir novatorisks Nissan risinājums, kas nodrošina ātru piekļuvi REACH dokumentiem, piemēram, drošības datu lapām (SDS), uzziņu etiķetēm un drošas lietošanas norādījumiem. Vienkārši atveriet programmu un skenējiet uz iepakojuma redzamo svītrkodu — visi saistītie dokumenti (SDS, uzziņu etiķete, drošas lietošanas norādījumi) būs ērti pieejami jūsu viedtālrunī.
Programmu Flash-SDS var bez maksas lejupielādēt no iOS (iPhone) un Android programmu tiešsaistes veikaliem.
Vai par šo informāciju ir jāmaksā? Pilnīgi noteikti — nē. Nissan nodrošina šo informāciju saviem klientiem un gala lietotājiem bez maksas.
Vai mans lokālais dīleris var man palīdzēt atrast informāciju par vielām? Jā, droši apmeklējiet tuvāko dīleri, lai saņemtu palīdzību. Dīleris var jums palīdzēt aizpildīt internetinę formą, lai pieprasītu uzņēmumam Nissan detalizētu vai specifisku informāciju par vielām.
Vai es varu uzdot jautājumu par savu alerģiju pret noteiktu vielu? Izmantojiet internetinę formą, lai uzdotu jautājumus par produkta lietošanu un/vai izmantošanu.
Vai es varu uzdot ar produktu vai vielu saistītu jautājumu? Izmantojiet internetinę formą, lai uzdotu jautājumus par produkta lietošanu un/vai izmantošanu.
Vai, meklējot informāciju par vielu, ir jāaizpilda visi meklēšanas lauki? Nissan nodrošina vairākus meklēšanas kritērijus, lai jūs, meklējot informāciju, varētu izmantot kādu no izvēlētajiem kritērijiem. Meklējot informāciju, varat izmantot vienu vai vairākus kritērijus.Citi jautājumi

Vai jums ir radušās tehniskas problēmas? Lūdzu, sazinieties ar mūsu tehniskās palīdzības komandu.
Dokuments nav pieejams nepieciešamajā valodā Izmantojiet internetinę formą, lai pieprasītu dokumentu trūkstošajā valodā.
Produkta informācijas/drošības datu lapas pieprasījums Izmantojiet internetinę formą, lai uzdotu jautājumus par produkta lietošanu un/vai izmantošanu.
Kur vērsties, ja man ir citi jautājumi? Lūdzu, sazinieties ar savas valsts vietējo klientu atbalsta dienestu šeit.