Mistoqsijiet Komuni

Termini u definizzjonijiet

X’inhu REACH? REACH huwa r-regolament dwar is-sustanzi kimiċi fl-UE, li huwa maħsub biex jipproteġi s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent minn riskji ppreżentati minn sustanzi kimiċi.
Xi tfisser ""sustanza""? Sustanza kimika waħda. Bosta prodotti likwidi huma taħlitiet ta’ diversi sustanzi.
Pereżempju: il-fluwidu għall-ħasil tal-windscreen fih ilma, fwieħa u prodott sgrassanti.
X’inhu SVHC ? REACH ħoloq l-akronimu SVHC, li tfisser Sustanza ta’ Tħassib Serju Ħafna. Il-mira hija li tiġi promossa komunikazzjoni aħjar fir-rigward ta’ SVHCs u fl-aħħar mill-aħħar, li dawn jitneħħew kompletament mis-suq Ewropew.
Sustanza hija SVHC jekk tissodisfa tal-anqas wieħed mill-kriterji li ġejjin (Artikolu 57):
- Sustanza CMR, kategorija 1A jew 1B (Karċinoġena, Mutaġena jew tossika għar-Riproduzzjoni)
- Sustanza PBT (Persistenti, Bijoakkumulattiva u Tossika)
- Sustanza vPvB (Persistenti ħafna u Bijoakkumulattiva ħafna)
- Sustanza ta’ tħassib ekwivalenti (eżempju: interferenti endokrinali)
X’inhi Skeda ta’ Data ta’ Sigurtà (SDS)? Skeda ta’ Data ta’ Sigurtà (SDS) hija passaport obbligatorju għal sustanzi kimiċi industrijali perikolużi (sustanzi/taħlitiet). Miktuba mill-manifatturi jew il-fornitur, l-SDS tingħata lill-utenti downstream mingħajr ħlas.
SDS hija obbligatorja meta s-sustanza jew it-taħlita hija perikoluża jew ivvalutata bħala PBT, vPvB jew SVHC (skont REACH).Aċċess għall-informazzjoni

Jeħtieġ li nilloggja biex nagħmel tiftixa għal sustanza? L-ewwel darba li taċċessa dokument fuq dan is-sit tal-web, tintalab iddaħħal l-informazzjoni tal-kuntatt tiegħek. Għat-tiftixiet kollha li jmiss għal sustanzi, ma jkollokx bżonn tilloggja.
Kull meta jkun hemm aġġornament dwar waħda mill-konsultazzjonijiet preċedenti tiegħek, tirċievi aġġornament bil-posta elettronika fuq l-indirizz elettroniku rreġistrat tiegħek. Tkun tista’ tiddiżattiva dawn l-aġġornamenti jekk trid.
X’tagħmlu bl-informazzjoni tal-kuntatt tiegħi? Kull meta jkun hemm aġġornament dwar waħda mill-konsultazzjonijiet preċedenti tiegħek, tirċievi aġġornament bil-posta elettronika fuq l-indirizz elettroniku rreġistrat tiegħek. Tkun tista’ tiddiżattiva dawn l-aġġornamenti jekk trid.
X’inhi d-differenza bejn it-tipi tad-dokumenti fuq dan is-sit tal-web? Dan is-sit tal-web jipprovdi informazzjoni dwar sustanzi preżenti fil-prodott(i) ta’ Nissan li inti tixtri, u rakkomandazzjonijiet għall-użu sigur tagħhom.
X’tagħmel l-ismartphone app? Flash-SDS hija soluzzjoni innovattiva ta’ Nissan għal aċċess veloċi tad-dokumenti ta’ REACH bħal Skedi ta’ Data ta’ Sigurtà (SDS), Tikketti ta’ Referenza u Istruzzjonijiet għal Użu Sigur. Kemm tiftaħ l-app u turi l-barcode muri fuq l-imballaġġ tiegħek: id-dokumenti assoċjati (SDS, Tikketta ta’ Referenza, Istruzzjoni għal Użu Sigur) huma aċċessibbli direttament permezz tal-ismartphone tiegħek!
L-applikazzjoni Flash-SDS tista’ titniżżel mingħajr ħlas mill-ħwienet online ta’ iOS (iPhone) u Android.
Irrid inħallas għall-informazzjoni? Assolutament le, Nissan tipprovdi din l-informazzjoni lill-klijenti tagħna u lill-klijenti aħħarija mingħajr ħlasijiet.
Jista’ l-fornitur lokali tiegħi jgħinni nsib l-informazzjoni dwar sustanza? Iva, jekk jogħġbok żur l-azjenda l-aktar viċin tiegħek għal kull assistenza. Il-fornitur jista’ jgħinek timla l-formola online fejn titlob lil Nissan għal informazzjoni ddettaljata jew speċifika dwar sustanza.
Nista’ nistaqsi mistoqsija dwar l-allerġija tiegħi għal sustanza? Uża l-formola online biex tagħmel mistoqsijiet dwar l-użu u/jew l-applikazzjoni ta’ prodott.
Nista’ nistaqsi mistoqsija relatata ma’ prodott jew sustanza? Uża l-formola online biex tagħmel mistoqsijiet dwar l-użu u/jew l-applikazzjoni ta’ prodott.
Irrid nimla l-oqsma kollha tat-tiftix meta nfittex informazzjoni dwar sustanza? Nissan ipprovdiet bosta kriterji tat-tiftix biex tkun tista’ tuża dak tal-preferenza tiegħek meta tfittex informazzjoni. Tista’ tuża kriterju wieħed jew aktar meta tfittex informazzjoni.Mistoqsijiet oħrajn

Għandek xi diffikultajiet tekniċi? Jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tim tekniku tagħna
Id-dokument mhux disponibbli fil-lingwa meħtieġa Uża l-formola online biex titlob dokument f’lingwa li hija nieqsa.
Itlob dokumentazzjoni dwar prodott / skeda ta’ data Uża l-formola online biex tagħmel mistoqsijiet dwar l-użu u/jew l-applikazzjoni ta’ prodott.
Jekk ikolli aktar mistoqsijiet, lil min għandi nistaqsi? Jekk jogħġbok ikkuntattja lill-appoġġ għall-klijenti lokali tagħna f’pajjiżek hawnhekk.