Ofte stilte spørsmål

Begreper og definisjoner

Hva er REACh? REACh er den kjemiske forskriften i EU som har som formål å beskytte menneskers helse og miljøet mot farene som kjemikalier utgjør.
Hva mener dere med et «stoff»? Ett enkelt kjemikalium. De fleste flytende produkter er blandinger av flere stoffer.
Vindusspylervæske inneholder for eksempel vann, parfyme og avfetningsmiddel.
Hva er et SVHC? REACh har opprettet akronymet SVHC, som står for Substances of Very High Concern – stoffer med svært uønskede egenskaper. Målet er å fremme bedre kommunikasjon med hensyn til SVHC-er og i siste instans utrydde dem fra det europeiske markedet.
Et stoff er et SVHC hvis det oppfyller minst ett av følgende kriterier (artikkel 57):
- CMR-stoff kategori 1A eller 1B (CMR = Carcinogenic, Mutagenic or Toxic to Reproduction [kreftfremkallende, kjønnscellemutagen eller reproduksjonstoksisk])
- PBT-stoff (Persistent, Bio-accumulative and Toxic – persistent, bioakkumulerende og toksisk)
- vPvB-stoff (very Persistent and very Bio-accumulative – svært persistent og svært bioakkumulerende)
- Stoff av tilsvarende bekymringsgrad (for eksempel et endokrint forstyrrende stoff)
Hva er et sikkerhetsdatablad (SDS – Safety Data Sheet)? Sikkerhetsdatabladet (SDS-et) er et obligatorisk «pass» for farlige industrikjemikalier (stoffer/blandinger). Sikkerhetsdatabladet skisseres av produsenter eller forhandlere og gis gratis til brukere nedstrøms.
Et SDS er obligatorisk når stoffet eller blandingen er farlig eller vurderes som PBT, vPvB eller SVHC (under REACh).Tilgang til informasjon

Trenger jeg en pålogging for å søke etter et stoff? Første gang du åpner et dokument på dette nettstedet, blir du bedt om å oppgi kontaktinformasjonen din. For påfølgende søk etter stoffer trenger du ikke å logge på.
Når det kommer en oppdatering av informasjon du har lest tidligere, får du en oppdatering på den registrerte e-postadressen din. Du kan deaktivere disse oppdateringene hvis du ønsker det.
Hva gjør dere med kontaktinformasjonen min? Når det kommer en oppdatering av informasjon du har lest tidligere, får du en oppdatering på den registrerte e-postadressen din. Du kan deaktivere disse oppdateringene hvis du ønsker det.
Hva er forskjellen mellom dokumenttypene på dette nettstedet? Denne nettsiden gir informasjon om stoffer som finnes i Nissan-produkter du kjøper, og anbefalinger for trygg bruk av dem.
Hva gjør smarttelefonappen? Flash-SDS er Nissans innovative løsning for rask tilgang til REACh-dokumenter som sikkerhetsdatablader (SDS-er), referanseetiketter og instruksjoner for sikker bruk. Bare åpne appen og skann strekkoden på emballasjen, så er de tilknyttede dokumentene (SDS, referanseetikett, instruksjoner for sikker bruk) tilgjengelige direkte via smarttelefonen.
Flash-SDS-appen kan lastes ned gratis for iOS (iPhone) fra Apple App Store eller Android-smarttelefoner fra Google Play.
Må jeg betale for informasjonen? Absolutt ikke. Nissan gir denne informasjonen gratis til kundene sine og sluttforbrukere.
Kan den lokale forhandleren min hjelpe meg å finne informasjon om stoffer? Ja, besøk den nærmeste forhandleren for å få hjelp. Forhandleren kan hjelpe deg å fylle ut nettskjemaet for å sende forespørsler om stoffer til Nissan.
Kan jeg stille spørsmål om min allergi mot stoffer? Bruk nettskjemaet til å stille spørsmål om bruk av et produkt.
Kan jeg stille et produkt- eller stoffrelatert spørsmål? Bruk nettskjemaet til å stille spørsmål om bruk av et produkt.
Må jeg fylle ut alle feltene når jeg vil søke etter informasjon om et stoff? Nissan har sørget for flere søkekriterier, slik at du kan bruke det du foretrekker når du skal søke etter informasjon. Du kan bruke ett eller flere av kriteriene når du skal søke etter informasjon.Andre spørsmål

Har du tekniske problemer? Kontakt det tekniske teamet vårt.
Dokumentet finnes ikke på ønsket språk. Bruk nettskjemaet til å be om et dokument på et språk som mangler.
Forespørsel om produktlitteratur/datablad. Bruk nettskjemaet til å stille spørsmål om bruk av et produkt.
Hvor henvender jeg meg med andre spørsmål? Kontakt den lokale kundestøtteavdelingen vår.