Întrebări frecvente

Termeni și definiții

Ce este REACH? REACh este regulamentul UE care are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului înconjurător împotriva riscurilor asociate substanțelor chimice.
Ce se înțelege prin „substanță”? O singură substanță chimică. Majoritatea produselor lichide sunt amestecuri de mai multe substanțe.
De exemplu: lichidul de spălare a parbrizului conține apă, parfum și degresant.
Ce este o SVHC? REACH a creat acronimul SVHC (Substances of Very High Concern) pentru a desemna substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită. Scopul este acela de a promova o mai bună comunicare în ceea ce privește substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită și, în cele din urmă, de a le elimina complet de pe piața europeană.
O substanță este SVHC dacă îndeplinește cel puțin unul din următoarele criterii (Articolul 57):
- substanță CMR, categoria 1A sau 1B (Cancerigenă, Mutagenă sau toxică pentru Reproducere)
- substanță PBT (Persistentă, Bioacumulativă și Toxică)
- substanță fPfB (foarte Persistentă și foarte Bioacumulativă)
- substanță cu un nivel de îngrijorare echivalent (de exemplu: care afectează sistemul endocrin)
Ce este o fișă cu date de securitate (FDS)? Fișa cu date de securitate (FDS) este un pașaport obligatoriu pentru substanțele chimice industriale periculoase (substanțe/amestecuri). Întocmită de producători sau furnizor, FDS este transmisă gratuit utilizatorilor din aval.
FDS este obligatorie când substanța sau amestecul este periculos(oasă) sau evaluat/ă ca fiind PBT, fPfB sau SVHC (conform REACH).Acces la informații

Trebuie să mă înregistrez pentru a căuta o substanță? Atunci când accesați pentru prima dată un document pe această pagină de internet, trebuie să introduceți datele dumneavoastră de contact. Pentru următoarele căutări, înregistrarea nu mai este necesară.
În cazul unor actualizări legate de căutările dumneavoastră anterioare, veți primi versiunea actualizată pe adresa de e-mail înregistrată. Dacă doriți, puteți dezactiva aceste actualizări.
Cum sunt folosite datele mele de contact? În cazul unor actualizări legate de căutările dumneavoastră anterioare, veți primi versiunea actualizată pe adresa de e-mail înregistrată. Dacă doriți, puteți dezactiva aceste actualizări.
Care este diferența între tipurile de documente disponibile pe această pagină de internet? Pe această pagină de internet găsiți informații cu privire la substanțele prezente în produsul(ele) Nissan achiziționat(e) și recomandări legate de utilizarea în siguranță a acestora.
Ce este aplicația pentru smartphone? Flash-SDS este soluția inovatoare dezvoltată de Nissan pentru a oferi acces rapid la documentele REACH, precum fișe cu date de securitate (FDS), etichete ale produselor sau instrucțiuni de utilizare în siguranță. Deschideți aplicația și așezați codul de bare de pe ambalaj în dreptul cititorului: documentele asociate (FDS, eticheta produsului, instrucțiuni de utilizare în siguranță) pot fi accesate direct pe smartphone-ul dumneavoastră!
Aplicația Flash-SDS poate fi descărcată gratuit din magazinele online iOS (iPhone) și Android.
Trebuie să plătesc pentru consultarea informațiilor? Nu, Nissan furnizează gratuit aceste informații clienților săi și utilizatorilor finali.
Dealerul local mă poate ajuta să găsesc informații despre diverse substanțe? Da, dacă aveți nevoie de ajutor, adresați-vă celui mai apropiat dealer. Acesta vă poate ajuta să completați formularul online prin care solicitați companiei Nissan să vă ofere informații detaliate sau specifice legate de diverse substanțe.
Pot adresa întrebări legate de alergia mea la o anumită substanță? Utilizați formularul online pentru a adresa întrebări privind utilizarea și/sau sfera de aplicare a unui produs.
Pot adresa întrebări legate de un produs sau o substanță? Utilizați formularul online pentru a adresa întrebări privind utilizarea și/sau sfera de aplicare a unui produs.
Trebuie să completez toate câmpurile de căutare pentru a găsi informații despre substanțe? Nissan a creat mai multe criterii de căutare pentru ca dumneavoastră să folosiți criteriul dorit când căutați informații. Pentru căutarea unor informații puteți utiliza unul sau mai multe criterii.Alte întrebări

Vă confruntați cu probleme tehnice? Vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență tehnică
Documentul nu este disponibil în limba dorită Utilizați formularul online pentru a solicita documentul în limba dorită.
Solicitarea unei documentații / fișe tehnice a produsului Utilizați formularul online pentru a adresa întrebări privind utilizarea și/sau sfera de aplicare a unui produs.
Dacă am alte întrebări, ce trebuie să fac? Vă rugăm să luați legătura cu serviciul de asistență clienți din țara dumneavoastră aici.