POGOSTA VPRAŠANJA

Pogoji in definicije

Kaj je REACH ? REACh je uredba ES na področju kemikalij, katerih namen je zaščita zdravja ljudi in okolja pred tveganji, ki jih povzročajo kemikalije.
Kaj pomeni »snov«? Posamezna kemikalija. Večina tekočin je mešanica različnih substanc.
Na primer: čistilo za vetrobransko steklo vsebuje vodo, dišave in sredstvo za razmaščevanje.
Kaj je SVHC ? REACH je ustvaril okrajšavo SVHC, kar pomeni snovi, ki vzbujajo visoko zaskrbljenost (Substances of Very High Concern). Namen je vzpodbuditi boljše posredovanje informacij glede SVHC, ter v končni fazi njihovo odstranitev z evropskega trga.
Snov je SVHC, če je v skladu z vsaj enim izmed naslednjih kriterijev (57. člen):
- Snov CMR, kategorija 1A ali 1B (rakotvorna, mutagena ali strupena za reprodukcijo)
- Snov PBT (obstojna, bioakumulativna in strupena)
- Snov vPvB (zelo obstojna in zelo bioakumulativna)
- Snov, ki vzbuja enako mero zaskrbljenosti (na primer: hormonski motilci)
Kaj je varnostni list? Varnostni list je obvezni dokument za tvegane kemikalije v industriji (snovi/zmesi). Varnostni list, ki ga napiše proizvajalec ali dobavitelj, je brezplačno na voljo vsem uporabnikom.
Varnostni list je obvezen, kadar gre za tvegano snov, ali za snov z oznako PBT, vPvB ali SVHC (v skladu z REACH).Dostop do informacij

Ali se moram za iskanje snovi prijaviti? Ko prvič na tej strani poskušate priti do dokumentov, vas bomo prosili za podatke o stiku. Za vsa nadaljnja iskanja snovi prijava ne bo potrebna.
Kadar koli posodobimo predhodne nasvete, boste prejeli obvestilo o posodobitvi preko e-pošte, na e-poštni naslov, s katerim ste se vpisali. Po želji boste lahko ta obvestila onemogočili.
Kaj boste počeli z mojimi podatki o stiku? Kadar koli posodobimo predhodne nasvete, boste prejeli obvestilo o posodobitvi preko e-pošte, na e-poštni naslov, s katerim ste se vpisali. Po želji boste lahko ta obvestila onemogočili.
V čem so razlike med vrstami dokumentov na tej spletni strani? Ta spletna stran ponuja informacije o snoveh, vsebovanih v izdelkih podjetja Nissan, ter priporočila za njihovo varno uporabo.
Čemu je namenjena aplikacija za pametni telefon? Flash-SDS je inovativna rešitev podjetja Nissan za hitrejši dostop do dokumentov REACH, kot so varnostni listi (SDS), referenčne oznake in navodila za varno uporabo. Preprosto odprite aplikacijo in posnemite črtno kodo na vaši embalaži: povezani dokumenti (varnostni listi (SDS), referenčne oznake in navodila za varno uporabo) so neposredno dostopni preko vašega pametnega telefona!
Aplikacija Flash-SDS je na voljo za brezplačen prenos na spletnih straneh za iOS (iPhone) in Android.
Ali so te informacije plačljive? Nikakor ne, podjetje Nissan našim strankam, kot tudi ciljnim strankam ponuja informacije brezplačno.
Mi lahko moj lokalni prodajalec pomaga pri iskanju informacij? Seveda, prosimo, obiščite najbližjo prodajalno za pomoč. Prodajalec vam lahko pomaga pri izpolnjevanju spletnega obrazca, s katerim vložite zahtevo za podrobne informacije, ali informacije o določeni snovi, ki jih želite dobiti od podjetja Nissan.
Ali lahko izvem tudi kaj o moji alergiji na snov? S pomočjo spletnega obrazca lahko postavite vprašanje o uporabi izdelka.
Ali lahko postavim vprašanje o izdelku, ali o snovi? S pomočjo spletnega obrazca lahko postavite vprašanje o uporabi izdelka.
Ali moram pri iskanju informacij o snoveh izpolniti vsa iskalna polja? Podjetje Nissan je pripravilo več iskalnih kriterijev, tako da si lahko pri iskanju informacij pomagate z izbiro preferenc. Pri iskanju informacij lahko uporabite enega ali več kriterijev.Druga vprašanja

Ali ste se znašli pred tehničnimi težavami? Prosimo, obrnite se na ekipo za tehnično pomoč
Dokument ni na voljo v zahtevanem jeziku Preko spletnega obrazca lahko vložite zahtevo za dokument v manjkajočem jeziku.
Zahteva za literaturo o izdelku/podatkovni list S pomočjo spletnega obrazca lahko postavite vprašanje o uporabi izdelka.
Kam se lahko obrnem za ostala vprašanja ? Prosimo, pokličite lokalno pomoč strankam v vaši državi, preko tukaj navedenega stika.